S. 5 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Nợ công châu Âu, Tây Ban Nha và các giải pháp khắc phục. Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Quan hệ Nga – Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21. Tóm tắt PDF
Phan Anh Dũng 8
EU và bản sắc châu Âu Tóm tắt PDF
Bùi Hải Đăng 16

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Kế hoạch Grenelle về môi trường trong chiến lược tăng trưởng xanh ở Pháp. Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Vân 27
Vai trò của hải quan trong nền kinh tế hiện đại – hội nhập và yêu cầu đổi mới hoạt động hải quan ở Việt Nam. Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Hải 35
Vai trò nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngành cà phê Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Trí Tuệ 47

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Chính sách của Liên bang Nga đối với Việt Nam sau Chiến tranh Lạnh (1991-2008) – một số đặc điểm chủ yếu. Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thảo 57

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Kết quả hợp tác giữa Việt Nam và chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Lưu 65
Phát triển thị trường tài chính khu vực nông thôn Việt Nam. Tóm tắt PDF
Kiều Hữu Thiện 80


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581