Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakhstan

NGUYỄN CẢNH TOÀN

Tóm tắt


   Bài viết trình bày những điểm sáng trong việc thành lập Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakhstan kể từ sau khi Liên xô tan rã.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581