Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ giữa Kazakhstan và Liên bang Nga

TRẦN HIỆP

Tóm tắt


     Bài viết khái quát về Kazakhstan, quan hệ Kazakhstan và Liên bang Nga và nhận xét về vấn đề này.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581