S. 12 (2015)

Mục lục

BÀI BÁO

Xây dựng chương trình tiếng Anh tăng cường cho sinh viên không chuyên Tóm tắt PDF
VŨ THỊ THANH NHÃ 1
Những con đường tạo ra thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh Tóm tắt PDF
MAI THỊ LOAN 7
Khung lí thuyết "đa nghĩa hệ thống" và việc phân tích nghĩa của từ Tóm tắt PDF
ĐỖ TUẤN LONG 12
Sự khác biệt trong cách thức khen giữa các giới trong tiếng Anh qua bộ phim truyền hình Mỹ "Ugly Betty" Tóm tắt PDF
BÙI THỊ ÁNH NGỌC 16
Thế mạnh của giọng nói trong diễn thuyết: Khảo sát trường hợp Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA, NGUYỄN THỊ HỢP 19
Mối tương quan giữa động cơ và mô hình giáo dục song ngữ ở các quốc gia đa ngữ Tóm tắt PDF
HOÀNG THỊ THANH HÒA 24
Đối chiếu ý nghĩa hàm ngôn của các từ chỉ màu sắc trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
NGÔ THỊ KHÁNH NGỌC 28
Sự thể hiện của tình thái hóa qua phụ ngữ tình thái trong các bài phát biểu bằng tiếng Anh tại lễ tốt nghiệp: Phân tích theo quan điểm ngữ pháp chức năng Tóm tắt PDF
TRƯƠNG THỊ ÁNH 31
Đảm bảo tính công bằng trong kiểm tra kĩ năng nghe tiếng Anh Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ QUỲNH YẾN 36
Kiến tạo luận: Cơ sở lí thuyết và ứng dụng trong giáo dục Tóm tắt PDF
PHẠM THU HÀ 39
Lứa tuổi và khả năng tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 Tóm tắt PDF
Đặng Dung 45
Dùng games trong lớp học từ vựng nhằm tăng hứng thú và khả năng nhớ từ Tóm tắt PDF
NGUYỄN HẢI HÀ 50
Tăng hiệu quả học từ vựng nói qua hoạt động ôn tập Tóm tắt PDF
BÙI THỊ NGÂN 53
Phân tích các lỗi ngữ pháp của sinh viên trên cơ sở so sánh các điểm khác biệt trong ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
BỒ THỊ LÝ 57
Nhận thức của giáo viên về đường hướng dạy học theo nhiệm vụ đối với kĩ năng nói: Nghiên cứu trường hợp lớp 11, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội Tóm tắt PDF
HOÀNG THÙY HƯƠNG 62
Phương thức phản hồi bài viết tiếng Anh cho sinh viên thông qua ứng dụng Google docs Tóm tắt PDF
TÔ THỊ MAI 67
Cải tiến giảng dạy ngoại ngữ: Hành động của giáo viên và phản hồi của sinh viên Tóm tắt PDF
NGUYỄN THANH VÂN 71
Những khó khăn trong việc học kĩ năng nghe của sinh viên theo nhiệm vụ chiến lược QH 2014 Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ HẰNG 77
Niềm tin của giáo viên và sở thích của sinh viên đối với việc chữa lỗi trong giờ học nói Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU HIỀN 82

NGÔN NGỮ HỌC - VIỆT NGỮ HỌC - NGOẠI NGỮ

Về sự tình phát ngôn và đặc trưng của sự tình phát ngôn tiếng Anh Tóm tắt PDF
NGUYỄN THANH MINH 96
Nhạc điệu trong thơ ca Việt Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG HỒNG 88
Bản ngã và vô ngã trong dịch thuật văn học Tóm tắt PDF
NGUYỄN THANH HOA 102

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

"Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945 đến 2005" - một công trình nghiên cứu ngữ nghĩa học giá trị Tóm tắt PDF
HÀ QUANG NĂNG 105


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống