S. 11 (2015)

Mục lục

BÀI BÁO

Phân tích diễn ngôn tiếng Anh: Hướng tiếp cận khối liệu Tóm tắt PDF
TRẦN HỮU PHÚC 2
Ngôn ngữ dưới góc nhìn chuyển hóa chất lượng dạy và học: Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh - giải pháp từ kinh nghiệm triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 Tóm tắt PDF
PHAN VĂN HÒA 8
Một vài ý kiến về ngôn ngữ quảng cáo trên truyền hình Việt Nam Tóm tắt PDF
DƯƠNG QUỐC CƯỜNG 14
Các động từ ghép gồm hai động từ đơn chỉ hành động trong tiếng Việt và tương đương trong tiếng Anh Tóm tắt PDF
LƯU QUÝ KHƯƠNG, NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 19
Thực trạng sử dụng một số trang mạng phổ biến trong việc tự học tiếng Anh của sinh viên chuyên Anh năm thứ ba tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Tóm tắt PDF
HỒ THỊ KIỀU OANH 24
Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại truyền thông số từ góc nhìn của ngôn ngữ học xã hội Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN LONG 30
Vai trò của ngữ liệu thật trong việc nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ Tóm tắt PDF
ĐÀO THỊ THANH PHƯỢNG 35
Vai trò chỉ tố tình thái nhận thức với các chiến lược lịch sự âm tính trong giao tiếp đối thoại Anh Việt Tóm tắt PDF
NGŨ THIỆN HÙNG 39
Về hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
LÊ THỊ GIAO CHI 44
Ẩn dụ ý niệm "Phụ nữ là hoa" trong truyện Kiều của Nguyễn Du, đối chiếu với bản dịch của Michael Counsell Tóm tắt PDF
HUỲNH NGỌC MAI KHA 49
Chuyển ngữ và kiểm định thang đo quan niệm học ngôn ngữ ở đối tượng người Việt học tiếng Pháp Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỮU BÌNH 52
Nghệ thuật sử dụng nghĩa phái sinh của tính từ trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của L. Tôlxtôi Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH, DƯƠNG QUỐC CƯỜNG 56
Khả năng chuyển tải cái tôi khi dịch ca từ của Trịnh Công Sơn sang tiếng Anh Tóm tắt PDF
ĐINH THỊ MINH HIỀN, NGUYỄN TRẦN ÁI DUY, LÊ THỊ OANH 59
Đặc điểm ngữ dụng của phóng đại trong một số tác phẩm văn học Pháp và Việt Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU THỦY 61
Những lỗi thường gặp trong các bài tập dịch viết của sinh viên Khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Tóm tắt PDF
NGUYỄN THÁI TRUNG 64
Đặc điểm ngôn ngữ văn bản quảng cáo du lịch tiếng Pháp Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU TRANG 68
Ngôn ngữ cử chỉ của người dạy trong lớp học ngoại ngữ: Trường hợp các giáo viên Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Tóm tắt PDF
TRẦN GIA NGUYÊN THY 71
Yếu tố thiên nhiên trong ngôn ngữ Nhật Bản Tóm tắt PDF
LÊ THỊ KIM OANH 75
Tăng cường khả năng ứng khẩu trong việc dạy kĩ năng nói cho người học tiếng Anh Tóm tắt PDF
NGUYỄN BÍCH DIỆU 78
Đặc điểm bố cục của truyện cổ tích tiếng Anh và tiếng Việt từ quan điểm của Vladimir Propp Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA, TRẦN THỊ HOA 81
Cơ sở tri nhận nghĩa ẩn dụ “hạnh phúc” trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ THÙY OANH 86
Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ cho giáo viên các cấp: thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ TỐ NHƯ 89
Tính ứng dụng của phương pháp đọc theo văn bản thu âm cấp độ B1 trong việc hỗ trợ học luyện âm cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Tóm tắt PDF
NGUYỄN DƯƠNG NGUYÊN TRINH, LÊ ĐÌNH VĂN 92

NGÔN NGỮ HỌC - VIỆT NGỮ HỌC - NGOẠI NGỮ

Thử tìm hiểu logic trong một số truyện cười dân gian Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOÀNG YẾN 97
Hành vi xin phép trong tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ góc độ lịch sự Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ MAI HOA 102
Một số đặc điểm về lẽ thường trong lập luận (trên cứ liệu ngôn ngữ của nhân vật trong văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930- 1945). Tóm tắt PDF
CHU THỊ THÙY PHƯƠNG 104
Từ xưng hô trong lĩnh vực giao tiếp hành chính nhà nước Tóm tắt PDF
TRẦN BẠCH ĐẰNG 109


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống