S. 10 (2015)

Mục lục

BÀI BÁO

Hiện trạng giáo trình đối dịch Việt-Hán tại các trường đại học Việt Nam và một số ý tưởng thiết kế giáo trình đối dịch Hán-Việt Tóm tắt PDF
NGUYỄN MINH TIẾN 2
Phân tích lỗi sai về tổ hợp "V+NP" trong tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc từ góc độ so sánh đối chiếu Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOÀNG ANH 6
Bàn về hiện tượng chuyển nghĩa từ ngữ chứa心tiếng Hán trong ẩn dụ vật Tóm tắt PDF
CẨM TÚ TÀI, NÔNG HỒNG HẠNH 13
Đôi nét về đặc điểm tiêu đề bài học trong giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán Tóm tắt PDF
PHẠM NGỌC HÀM, NGÔ MINH NGUYỆT 17
Bàn thêm về thời kì xuất hiện của chữ Nôm Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐÌNH HIỀN 21
Bàn về đặc điểm đầu đề bài viết trên báo Nhân Dân Tóm tắt PDF
ĐỖ THỊ THANH HUYỀN 26
Đặc điểm ngữ âm của thán từ tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt) Tóm tắt PDF
ĐỖ THU LAN 32
Bàn về điều kiện tồn tại của cụm "phó từ + danh từ" trong tiếng Hán hiện đại Tóm tắt PDF
CAO NHƯ NGUYỆT 39
Phó từ phủ định 没(有) và thời gian, thời thái Tóm tắt PDF
VÕ THỊ MINH HÀ 46
Bàn về câu ghép trong sách ngữ pháp tiếng Hán hiện đại Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 50
Đặc điểm của ngôn ngữ Blog Trung Quốc Tóm tắt PDF
PHẠM ĐỨC TRUNG, VŨ THANH XUÂN 55
Đặc điểm tên gọi các loại rượu truyền thống của người Trung Quốc Tóm tắt PDF
NGÔ MINH NGUYỆT, PHẠM THỊ THANH VÂN 61
"红" trong tiếng Hán và "đỏ", "hồng " trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
HOÀNG THỊ BĂNG TÂM 66
Một số nguyên nhân gây lỗi trong dịch văn bản chính luận Trung-Việt Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ MINH 70
Tìm hiểu đặc điểm cơ bản của từ vựng tiếng Trung Quốc Tóm tắt PDF
ĐINH THỊ HỒNG THU 72
Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy văn hóa trong môn Đất nước học Trung Quốc Tóm tắt PDF
NGUYỄN ANH THỤC 75
Phân tích so sánh đặc điểm của bổ ngữ chỉ hoàn thành kết thúc 好,完,成 trong tiếng Hán hiện đại Tóm tắt PDF
VŨ THỊ HÀ 79
Bàn về chức năng và ý nghĩa của 可 và 了 trong cấu trúc biểu thị mức độ “可+X+了” Tóm tắt PDF
TRỊNH THANH HÀ 84
So sánh các giới từ 朝, 往, 向 trên cơ sở tính chất của động từ Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ ĐỖ MAI, NGUYỄN ANH THỤC, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 89
Cấu trúc của phát ngôn ngữ vi nhờ trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với tiếng Việt Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HẢO 94
Phạm trù nghĩa của từ 雨 trong thành ngữ tiếng Hán nhìn từ lí thuyết nguyên mẫu Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 101
Khảo sát về hiện tượng phó từ tu sức cho danh từ trong tiếng Hán hiện đại Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ PHƯƠNG THU 106
Bộ tâm 心 và từ ngữ chỉ tâm lí tình cảm có bộ tâm trong tiếng Hán Tóm tắt PDF
PHẠM THÚY HỒNG 110
Ẩn dụ chuyển đổi cảm xúc qua tính từ xúc giác trong tiếng Hán và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Đặng Dung 115
Một vài kĩ xảo trong dịch thuật Trung-Việt Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN 121
Đôi nét về từ li hợp trong tiếng Hán Tóm tắt PDF
MAI THỊ HUẾ 123
Cách biểu đạt "trước/sau" trong tri nhận thời gian của tiếng Việt Tóm tắt PDF
TRẦN MINH VĂN 125
Những đổi mới trong giảng dạy ngoại ngữ 2 môn tiếng Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Hà Nội (giai đoạn từ 2010-2015) Tóm tắt PDF
DƯƠNG THÙY DƯƠNG, LÊ THỊ KIM DUNG 129
Về Tết nguyên tiêu ở Việt Nam và Trung Quốc Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ LUYỆN 134

NGÔN NGỮ HỌC - VIỆT NGỮ HỌC - NGOẠI NGỮ

Đa nghĩa và cấu trúc tham tố cấu trúc cú pháp của vị từ trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
ĐẬU THÀNH VINH, LÊ KÍNH THẮNG 136
Dấu hiệu và hình thái của biến thể thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
ĐẶNG NGUYÊN GIANG 141
Những con đường hình thành thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Anh Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG HÙNG 147
个trong tiếng Hán và cái, con trong tiếng Việt: những tương đồng và khác biệt Tóm tắt PDF
ĐỖ THỊ KIM CƯƠNG 152


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống