S. 8 (2015)

Mục lục

BÀI BÁO

Tiếng Việt trong bối cảnh thống nhất đất nước, hội nhập và phát triển Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khang 1
Phương thức định danh bằng số và một số tư liệu sử dụng tại Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Việt Thanh 8
Tiếng Hà Nội và người Hà Nội - một cách nhìn Tóm tắt PDF
Trịnh Cẩm Lan 15
Về cuốn Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng của Dirk Geeraerts Tóm tắt PDF
Phạm Văn Lam 25
Kính từ 请 qing trong tiếng Hán và "mời" trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Vân 31
Cấu trúc vi mô của các mục từ văn học trong Từ điển bách khoa Việt Nam Tóm tắt PDF
Hà Thùy Dương 34
Quan niệm mới về tiếng lóng của giới Hán ngữ học Trung Quốc Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoài Tâm 41
Đặc trưng ngữ nghĩa của hiện tượng chuyển loại các từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh Tóm tắt PDF
Hồ Ngọc Trung 45
Hệ thống bài đọc trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (trình độ A) hiện có ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hương 54
Đặc điểm ngôn ngữ -văn hóa nghi thức giới thiệu trong tiếng Anh của người Mỹ: Khảo sát trường hợp Tóm tắt PDF
Tưởng Thị Phương Liên 61
Khảo sát nhu cầu học tiếng Trung của sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học khu vực miền Trung Tóm tắt PDF
Trương Vũ Ngọc Linh 66
Địa danh trong thơ ca dân gian xứ Nghệ Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhã Bản, Phan Xuân Đạm 69
Đặc điểm ngôn ngữ -văn hóa của uyển ngữ tiếng Việt Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Hạnh 74
Địa danh có nguồn gốc tiếng Cơ Tu ở Quảng Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hoành 80
Bước đầu tìm hiểu sự hình thành và biến đổi về nhân danh của tộc người Êđê ở Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Đặng Minh Tâm 86
Thoại dẫn nửa trực tiếp trong tác phẩm văn học Tóm tắt PDF
Mai Thị Hảo Yến 93
Đặc điểm câu biểu hiện sự tình phát ngôn trong truyện ngắn Nam Cao Tóm tắt PDF
Lê Thị Mỹ Hạnh 98
Đặc điểm ngôn ngữ người trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Tóm tắt PDF
Đồng Nguyễn Minh Hằng 103


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống