S. 10 (2014)

Mục lục

BÀI BÁO

DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ GHI NHỚ TỪ MỚI TIẾNG TRUNG QUỐC QUA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Hồng, Trần Khai Xuân 1-5
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH TIẾNG TRUNG QUỐC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ -THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ Tóm tắt PDF
ĐLưu Hớn Vũ, Châu A Phí 6-10
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG QUỐC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐỐI CHIẾU NGỮ NGHĨA CỦA TỪ HÁN VIỆT VÀ TỪ HÁN TƯƠNG ĐƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Thị Minh Hồng 11-15
PHIÊN THIẾT - MỘT PHƯƠNG PHÁP QUAN TRỌNG TRONG VIỆC TRA CÁCH ĐỌC ÂM HÁN VIỆT Tóm tắt PDF
Hồ Minh Quang 15-21
VỀ HAI BÀI THƠ “VÔ ĐỀ” VÀ “ ĐỐI NGUYỆT” CỦA HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn thị Quỳnh Vân 21-23
KHẢO SÁT CẤP ĐỘ KHÓ CỦA PHÓ TỪ “就” VÀ “才” ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM KHI MỚI HỌC TIẾNG HÁN Tóm tắt PDF
Dương Thị Trinh 23-26
CÁC NHÓM DANH LƯỢNG TỪ TIẾNG HÁN VÀ NGHĨA CỦA CHÚNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Nam 26-29
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN NGHE TIẾNG TRUNG QUỐC Tóm tắt PDF
Trần Khai Xuân 29-32
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TRONG GIẢNG DẠY MÔN KĨ NĂNG ĐỌC TIẾNG TRUNG QUỐC Tóm tắt PDF
Vương Huệ Nghi 32-35
MỘT VÀI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC MÔN DỊCH TRUNG - VIỆT Tóm tắt PDF
Lã Hạnh Ly 36-38
GIAO TIẾP XƯNG HÔ TIẾNG VIỆT BẰNG TỪ THÂN TỘC VÀ VIỆC SỬ DỤNG CHÚNG TRONG GIAO TIẾP CÔNG QUYỀN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khang 38-47
TÍNH HIỆN THÂN VỚI VIỆC Ý NIỆM HÓA CÁC PHẠM TRÙ TÌNH CẢM TRONG TRUYỆN KIỀU Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Quỳnh 47-53
CÁCH SỬ DỤNG ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG QUA LỜI THOẠI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA CHU LAI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thái 53-58
Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC TRUNG HOA QUA HIỆN TƯỢNG CÁC TỪ ĐỒNG ÂM TRONG TIẾNG HÁN Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Nga 58-64
MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ NGUỒN GỐC CỦA TỪ XƯNG HÔ TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Võ Minh Phát 65-69
VỀ NHỮNG LỖI KHI SỬ DỤNG THỂ BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Minh 70-74
LỖI PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN ĐỒNG NAI Ở PHỤ ÂM, TỔ HỢP PHỤ ÂM KẾT THÚC TỪ TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hòa 75-81


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống