S. 11 (2014)

Mục lục

BÀI BÁO

GIẢNG DẠY TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN: BIẾN CHUYỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG Tóm tắt PDF
Lâm Quang Đông 1-5
CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC HỌC CHO SINH VIÊN TRONG GIỜ HỌC NGOẠI NGỮ Tóm tắt PDF
Mai Thị Loan 6-10
KHOẢNG CÁCH QUYỀN LỰC TRONG MỐI QUAN HỆ THẦY - TRÒ Ở TRƯỜNG HỌC VÀ MỘT SỐ LƯU Ý SƯ PHẠM Tóm tắt PDF
Đào Thị Phương 11-17
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU* Tóm tắt PDF
Lâm Thị Hòa Bình 18-23
ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH “NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE” Tóm tắt PDF
Đào Thị Sáng 24-28
XỬ LÍ NGỮ LIỆU ĐẦU VÀO TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Đỗ Hạnh Chi 29-34
NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Vũ Hải Hà 35-40
ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỀ NỘI DUNG VĂN HÓA TRONG GIÁO TRÌNH HỌC TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Hoàng Nguyễn Thu Trang 41-46
NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUA HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Vân 47-50
CẢI THIỆN KĨ NĂNG PHẢN HỒI BÀI VIẾT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN Tóm tắt PDF
Lưu Ngọc Ly 51-55
TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỘNG GIỮA TÁC PHẨM "WUTHERING HEIGHTS" VÀ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT “ĐỒI GIÓ HÚ” CỦA DƯƠNG TƯỜNG Tóm tắt PDF
Triệu Thu Hằng 56-60
VIỆC DỊCH TỰA ĐỀ PHIM TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT TẠI CỤM RẠP CGV Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh 61-64
BIÊN DỊCH LỜI BÀI HÁT ANH-VIỆT, VIỆT-ANH Tóm tắt PDF
Nguyễn Ninh Bắc 65-71
SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HIỆU QUẢ TRONG DIỄN THUYẾT: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga 72-77
PHÂN TÍCH BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG MĨ BARACK OBAMA VỀ CÁI CHẾT CỦA OSAMA BIN LADEN TỪ GÓC ĐỘ DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN Tóm tắt PDF
Bùi Thị Ánh Ngọc 78-81
ẨN DỤ TRUYỀN THỐNG TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Hiền 82-86
HOÁN DỤ “BỘ PHẬN CHO TOÀN THỂ” ĐỂ CHỈ NGƯỜI TRONG TRUYỆN "ĐẢO GIẤU VÀNG" CỦA ROBERT LOUIS STEVENSON Tóm tắt PDF
Nguyễn Diệu Linh 87-97
DẤU ẤN VĂN HÓA QUA HÌNH TƯỢNG CON VẬT TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Nguyễn Mai Hoa 90-94
SỰ “BIẾN DẠNG” CỦA TIẾNG VIỆT TRONG NGÔN NGỮ GIỚI TRẺ Tóm tắt PDF
Vũ Thùy Linh, Nguyễn Thị Hải Thu 95-97
TÌM HIỂU VỀ CON NGƯỜI THÁI LAN THÔNG QUA THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân Chi 98-100
VAI TRÒ CỦA HÌNH ẢNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA DẠY TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Ngô Thị Bích Thu 101-105


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống