S. 9 (2014)

Mục lục

BÀI BÁO

ĐIỂM NHÌN XÉT TỪ LÍ THUYẾT HỘI THOẠI Tóm tắt PDF
Mai Thị Hảo Yến 1-6
ĐỀ NGỮ VÀ CHỨC NĂNG NGHĨA CỦA ĐỀ NGỮ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA NAM CAO Tóm tắt PDF
Lê thị Bích 7-11
VỀ MỘT VÀI ĐỊA DANH GẮN VỚI LÊ LỢI VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN Ở THANH HÓA Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thắng 12-16
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐÍCH THỰC TRONG TIẾNG THANH HÓA Tóm tắt PDF
Cao Xuân Hải 17-22
MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỊCH HÀM Ý QUY ƯỚC TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Trịnh thị Thơm 23-29
ẨN DỤ VỀ NỖI BUỒN TRONG THƠ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quyết 30-36
ĐẶC ĐIỂM CÁC KIỂU TÌNH HUỐNG ĐỐI THOẠI TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN CÔNG HOAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hương 37-41
NGÔN NGỮ TẠO HÌNH TRONG TÁC PHẨM “DẾ MÈN PHIÊU ƯU KÍ” CỦA TÔ HOÀI Tóm tắt PDF
Lê Thị Đương 42-44
XƯNG HÔ TRÊN TRUYỀN HÌNH (Từ cứ liệu các chương trình truyền hình Thanh Hóa) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Sơn 45-50
LỜI DẪN CỦA THOẠI DẪN TRỰC TIẾP TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Giang 51-55
YẾU TỐ CẬN LỜI TRONG HỘI THOẠI (Trên cứ liệu truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp) Tóm tắt PDF
Lê Thị Huệ 56-59
HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ TRÌ HOÃN TRONG TIẾNG VIỆT (Trên cứ liệu các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố và Nam Cao) Tóm tắt PDF
Lê Thị Hiền 60-63
TỪ TRĂNG TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ: NHÌN TỪ LÍ THUYẾT KẾT TRỊ THE WORD "MOON" IN HAN MAC TU'S Tóm tắt PDF
Lê Thị Lan Anh, Trần Anh Nga 64-70
LỰA CHỌN BỘ CHỮ VIẾT PHỤC VỤ GIÁO DỤC TIẾNG MẸ ĐẺ CHO NGƯỜI GIA-RAI HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Phúc 71-76
NÉT VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG THÀNH NGỮ SO SÁNH NGANG BẰNG TIẾNG ANH (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT) Tóm tắt PDF
Hoàng Tuyết Minh 77-85
ĐÔI ĐIỀU THÚ VỊ VỀ TÍNH TỪ CHỈ KHÔNG GIAN TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Dự 86-89


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống