S. 12 (2014)

Mục lục

BÀI BÁO

Suy nghĩ về ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt và tiếng Việt thời đại Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Lai 4-10
Trở lại một số vấn đề về Ngữ dụng học Tóm tắt PDF
Ngô Đình Phương 11-12
Bước đầu tìm hiểu quan hệ giữa ngữ nghĩa học tri nhận và bộ lọc văn hóa qua một số ví dụ dịch Việt-Anh Tóm tắt PDF
Trần Xuân Điệp 13-19
Bàn về diễn ngôn chính trị Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Hoàng Anh 20-26
Các yếu tố tác động đến xu hướng sử dụng nguyên dạng từ gốc Anh trong báo tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Nga 27-30
Đồng nghĩa và đồng sở chỉ - những điểm đồng nhất và khác biệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Tú Quyên 31-33
Xác định ý nghĩa hữu đích Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Phương 34-41
Hành vi hỏi trong giao tiếp vợ chồng nông dân người Việt giai đoạn 1930-1945 (qua ngữ liệu tác phẩm văn học 1930-1945) Tóm tắt PDF
Khuất Thị Lan 42-46
Sự biến đổi cách phát âm các phụ âm uốn lưỡi ở Sơn Tây Tóm tắt PDF
Nguyễn Tài Thái 47-51
Đặc trưng ngữ nghĩa của tiểu từ tình thái cuối phát ngôn dùng để hỏi trong giao tiếp của người Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Diện 52-56
Tiểu trường các từ ngữ chỉ quá trình vận động của "nước" trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thạo 57-60
Tác động của tiếng Anh đến sự phát triển kinh tế và chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Văn Hòa, Phan Hoàng Long 61-64
Yếu tố văn hóa trong dạy-học ngoại ngữ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Sửu 65-70
Các kiểu cấu tạo thuật ngữ du lịch trong tiếng Việt và tiếng Anh Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hà 71-76
Vận dụng phương pháp dạy học theo nhiệm vụ trong tiến trình giảng dạy ngoại ngữ - công đoạn xây dựng hoạt động dạy học Tóm tắt PDF
Đào Thị Thanh Phượng 77-81
Sự chuyển nghĩa của từ "mình", "thân" trong tiếng Việt và các từ tương đương trong tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hải 82-85
Một số chiến lược tranh cãi trong gia đình người Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Việt Nga 86-90
Xưng hô giữa lực lượng thần kì và người trần thế trong giao tiếp gia đình trên tư liệu truyện cổ tích thần kì người Việt Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Cúc 91-96
Giáo dục tiếng mẹ đẻ như một môn học trong trường tiểu học ở Gia Lai và thái độ của học sinh Gia-rai Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Phúc 97-102
Về nhóm thành ngữ tiếng Tày có thành tố chỉ bộ phận cơ thể người (đối chiếu với thành ngữ tiếng Việt Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Hà 103-108


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống