S. 7 (2010)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Đối chiếu hình thức biểu đạt so sánh ngang bằng giữa tiếng Hán và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Anh 1-8
Phân loại hành vi ngôn ngữ cầu khiến trong văn bản hành chính Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Hoa 9-12
Đôi nét về tính nghiệm thân trong ẩn dụ và hoán dụ ý niệm Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hán 13-15
Từ ngữ xưng gọi trong tiếng Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá Tóm tắt PDF
Lê Thị Lâm 16-20

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Cách thức biểu đạt về lời ăn tiếng nói trong tục ngữ Anh-Việt Tóm tắt PDF
Võ Thị Dung 21-25
Khảo sát cách chuyển dịch trạng từ trong tác phẩm Harry Porter Tóm tắt PDF
Võ Tú Phương 26-29

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Nhịp thơ và giá trị nghệ thuật của nhịp trong ca dao lục bát xứ Nghệ Tóm tắt PDF
Hồ Thị Thu Hà 30-34, 29
Hội thoại trực tiếp trong truyện ngắn "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thanh Huyền 35-39
Câu hỏi tu từ tầng bậc trong thơ Chế Lan Viên Tóm tắt PDF
Phạm Thị Như Hoa 40-42, 39
"Tên trộm" đã gặp nàng thơ Tóm tắt PDF
Hữu Hưng 43-44

Ngôn ngữ và văn hóa

Định danh chuyển nghĩa của từ "Đầu" trong tiếng Việt và các từ tương đương trong tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hải 45-47

Diễn đàn và khuyến nghị

Cần thay đổi một số thói quen của sinh viên không chuyên ngữ để học môn tiếng Anh được tốt hơn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thuý Hồng 48-50


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống