S. 1+2 (2009)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Tính tổng hợp và tính mở của ngôn ngữ học đối chiếu Tóm tắt PDF
Lê Quang Thiêm 2-5
Hiện tượng chuyển nghĩa bằng con đường ngữ pháp hóa của một số động từ chỉ hoạt động của một số giác quan trong tiếng Việt và tiếng Anh Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hòa 6-11
Sự chi phối của các tham số chỉ xuất không gian đối với cách dùng các chỉ định từ tiếng Việt Tóm tắt PDF
Bùi Thùy Linh 12-18
Các cấp độ tương đương trong dịch thuật Tóm tắt PDF
Lưu Trọng Tuấn 19-27
Từ "Chiếc hồ" đến "Chiếc hôn" (Cơ sở tri nhận trong ngữ pháp) Tóm tắt PDF
Trần Đại Nghĩa 28-30

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Một vài lối diễn đạt tu từ thường gặp trong các văn bản của tổng thống Mỹ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Thu Hương 31-40
Tri nhận về vị từ trạng thái chỉ tính trạng (So sánh tiếng Việt với tiếng Anh) Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Phượng 41-44

Ngôn ngữ và văn hóa

Hoa Đào, từ biểu tượng Văn hóa đến biểu trưng Văn học Tóm tắt PDF
Trần Văn Sáng 46-53
Hình thức chơi chữ trong thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Canh 54-57
Con Trâu trong ngôn ngữ Ca dao Tóm tắt PDF
Lê Đức Luận 58-65

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Ý niệm về đôi - cặp trong ca dao người Việt về hôn nhân và gia đình Tóm tắt PDF
Lê Thị Thắm 66-69
Những từ láy độc đáo trong thơ Hàn Mặc Tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hà, Hồ Thị Hạnh 70-73
Trở lại chuyện người dịch bài "Đề từ" truyện Kiều Tóm tắt PDF
Thế Anh 74-75

NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Vài nét về ngữ âm Pà Thẻn và phương án phiên âm tiếng Pà Thẻn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Quỳnh 76-84

Diễn đàn nói và viết

"Mèo Trạng Quỳnh ăn rau" không phải là "Mèo ăn rau" (Góp ý với cách đặt tiêu đề một số bài báo) Tóm tắt PDF
Lê Đình 85-86
Trao đổi về "Nghèo rớt mồng tơi" Tóm tắt PDF
Đặng Thiêm 87-88
Hiểu thế nào về yếu tố "Hôn" trong từ "Hôn nhân" Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Thuần 89-90
Thư pháp và Văn hóa Tóm tắt PDF
Mạc Tuân 91-94


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống