Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Anna Wierzbicka và hướng nghiên cứu đặc trưng văn hoá, tri nhận

Lê Thị Kiều Vân

Tóm tắt


Anna Wierzbicka và hướng nghiên cứu đặc trưng văn hoá, tri nhận

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống