S. 34 (2017)

Nông lâm Ngư nghiệp

Tạp chí khoa học số 34 trường Đại học Hồng Đức

Chuyên đề: Nông lâm ngư nghiệp

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƢỢNG PHÂN LÂN THÍCH HỢP CHO GIỐNG LẠC L27 TRONG VỤ XUÂN 2014 - 2016 TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Trần Thị Ân, Nguyễn Thanh Bình
ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG VACXIN TIÊU CHẢY CHO LỢN MẸ ĐẾN TỶ LỆ MẮC BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY Ở LỢN CON THEO MẸ TẠI TRANG TRẠI HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Bích, Đỗ Ngọc Hà
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC 1-3-1-HC15 TRONG CANH TÁC CÂY MÍA TRÊN ĐẤT DỐC, BẠC MÀU HUYỆN THẠCH THÀNH VÀ THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Trần Công Hạnh, Lê Đức Liên, Nguyễn Văn Hoan
KHUẾCH ĐẠI GEN SSIV MÃ HOÁ CHO STARCH SYNTHASE (SS) Ở GIỐNG SẮN KM140 BẰNG PHƢƠNG PHÁP RT- PCR Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hồng, Phạm Bích Ngọc, Lê Thu Ngọc
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LOÀI XÉN TÓC ĐEN DORYSTHENES WALKER (WATERHOUSE. 1984) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Thế Nhã, Lê Văn Ninh
ĐIỀU TRA, XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NÔNG HÓA PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Hương, Mai Nhữ Thắng, Trần Công Hạnh, Nguyễn Thị Loan
CHỌN LỌC CÂY TRỘI VÀ NHÂN GIỐNG QUẾ (CINNAMOMUM CASSIA BLUME) BẰNG HẠT TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐẰN HUYỆN THƢỜNG XUÂN, TỈNH THANH HOÁ Tóm tắt PDF
Bùi Thị Huyền, Đinh Thị Thuỳ Dung
ẢNH HƢỞNG CỦA GỐC GHÉP BÍ ĐỎ ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT DƢA KIM HT 83, VỤ XUÂN 2016 TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Trần Thị Huyền, Tống Văn Giang, Nguyễn Thị Hải Hà
KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN VỤ XUÂN NĂM 2016 TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan, Mai Nhữ Thắng, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Loan
KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CHIM TRĨ ĐẦU ĐỎ NUÔI NHỐT TRONG NÔNG HỘ TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Mai Danh Luân
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LƢỢNG BÓN VI LƢỢNG MANGAN (MN - EDTA) KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BC15 TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai, Hoàng Lan Thương
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY BÁCH BỘ (STEMONA TUBEROSA LOUR.) TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai, Phạm Thị Lý, Lê Hùng Tiến, Hoàng Thị Sáu, Trần Trung Nghĩa, Đặng Quốc Tuấn
SO SÁNH MỨC ĐỘ NHIỄM SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÁC GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY SẢN XUẤT VỤ MÙA CỰC SỚM TẠI HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Văn Ninh, Trần Thị Mai, Lê Thị Hường
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CANH TÁC NƢƠNG RẪY VÀ PHỤC HỒI RỪNG SAU CANH TÁC NƢƠNG RẪY TẠI HUYỆN MƢỜNG LÁT, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Hồng Sinh, Lê Xuân Trường
PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGƢỠNG GÂY HẠI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU RÓM 4 TÚM LÔNG HẠI THÔNG TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lại Thị Thanh, Đinh Thị Thùy Dung, Vũ Thị Thu Hiền
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG ĐẬU TƢƠNG THÍCH HỢP TRỒNG XEN CAO SU THỜI KỲ KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Hoài Thanh, Lê Hữu Cần, Lê Đăng Ninh
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI NĂNG SUẤT CHẤT LƢỢNG CAO, CÓ MÙI THƠM TRONG VỤ XUÂN TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Thông, Mai Nhữ Thắng, Lê Hữu Cơ
ĐẶC TÍNH QUANG HỢP, KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CHẤT KHÔ VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (ARACHIS HYPOGAEA. L) TRỒNG TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Văn Trọng, Lê Thị Lâm